Lapsille

Tarjoamme lapsille tankoakrobatiatunteja kahdessa eri ikäryhmässä: 4–7 ja 8–13 -vuotiaat. Lasten tunneilla korostamme liikkumisen iloa, toisten kannustamista, yrittämisen tärkeyttä, etenemistä omaan tahtiin sekä oppimista yhdessä ilon kautta.

Lasten tankoakrobatia

Tunteja on tarjolla kahdelle eri ikäryhmälle: 4-7 -vuotiaat sekä 8-13 -vuotiaat. Tunneilla tutustutaan liikkumisen, tankotanssin ja akrobatian perustaitoihin ikätasolle sopivin harjoittein. Pienimpien tunneilla korostuu ennen kaikkea leikkimielisyys. Tangolla tehtävien pyörähdysten ja staattisten pitojen lisäksi tunneilla tutustutaan lajia tukeviin kehonhallinta-, voima- ja liikkuvuusharjoitteisiin.